Home page > Jak si vybrat správný lodní motor-díl I?

Jak si vybrat správný lodní motor-díl I?

Rybaření je tichou zálibou. Při rybaření je k dosažení výsledku potřeba zejména
správně nahodit, občas se za svoji obětí i přemístit a dočkat se kýženého prohnutí
rybářského prutu. Darem z nebes je pro takovouto činnost tichý elektrický lodní
motor
, který se tak stává nedílnou součástí rybářského vybavení. Nejenom že tak
rybář získá kontrolu nad svým plavidlem, ale může se i cíleně přemisťovat z místa na
místo a zajistit si daleko bohatší úlovek.
Důležitý je výtlak
Elektrické lodní motory používají k napájení pohonu baterii. Velikost síly, která je
potřebná pro pohyb plavidla po vodě se udává v jednotkách „výtlak v librách“. Tato
veličina se používá u všech motorů běžně dostupných na trhu a je jedním
z nejdůležitějších aspektů při výběru správného motoru vzhledem k velikosti vašeho
plavidla. Pokud nemáte dostatečně výkonný motor, bude pohyb plavidla za ztížených
podmínek jako je vítr, vysoké vlny nebo zaplevelená hladina problematické nebo i
nemožné.
Pro určení správného lodního motoru vstupuje několik faktorů. Nejběžnější otázky, které by
jste si měli zodpovědět v první řadě jsou: Je váš člun těžký, kolik měří na délku ?
Vozíte sebou hodně výbavy, ryb nebo druhou osobu ? Budete lovit ve ztížených
podmínkách jako je silný vítr nebo neklidná voda ? V tabulce níže jsou uvedeny
hodnoty minimálního výtlaku v librách v závislosti délky vašeho člunu.
Tabulka odpovídá „normálním podmínkám pro rybaření“. Pokud jste však alespoň na
jednu z předchozích otázek odpověděli ano, doporučujeme vždy 
lodní motory s vyšším
výtlakem o 1 úroveň vyšším než je uvedeno v tabulce. Pokud sebou vozíte hodně
věcí nebo patříte mezi silnější osoby, pořiďte raději lodní motory ještě silnější.
Mnoho profesionálů zastává názor, že nejlepší je co nejsilnější lodní motor, který si můžete
dovolit, je však třeba uvažovat rozumně aby motor nebyl naopak extrémně velký a
silný s ohledem na velikost vašeho plavidla. Nedostatečně výkonný lodní motor vám může
způsobit řadu nepříjemností a problémů.